Kapitalismus

– každý člověk může vlastnit a shromažďovat svůj kapitál.

– vlastník kapitálu ho sám spravuje a sám o něm rozhoduje.

Reportér Pastelka

A co není kapitalismus?

Člověk (i dobrovolné sdružení člověků) nemůže vlastnit svůj kapitál (tedy i sebe, protože „já“ je rovněž kapitál) a/nebo nemůže ho svobodně shromažďovat a/nebo nemůže svobodně rozhodovat, co s ním učiní.

Pak už nejde o kapitalismus, ale o více či méně nesvobodné zřízení.

6N

6N = Nic Neví, Nic Nezná, Ničemu Nerozumí

Tak lze popsat početnou skupinu lidí, kteří aniž by měli potřebné znalosti a rozhled, osobují si právo rozhodovat o jiných lidech, celé společnosti i skupinách a větvích lidského jednání. Toto jejich přesvědčení nelze dobře oponovat, protože oni nemaje potřebný rozhled nerozumí argumentaci lidí, kteří s jejich názory nesouhlasí. Jejich další výsadou je to, že za prosazované nápady a jejich dopady nemají žádnou zodpovědnost, takže když něco pohnojí, odnesou to jiní a 6N jsou vysmátí. Navíc se až na vyjímky živí za peníze jiných lidí, jichž se na to ovšem nikdo neptá – státní služby, politika, vyžírkovky. Skutečná odborná kompetence těchto lidí odpovídá hajzlbábě, která tam ani neuklízí a podle toho to pak vypadá.

Typickým představitelem hnutí 6N je například JauJau Biomasa, která aniž by věděla, co to biomasa je, prosazovala její využití na všelikeré činnosti, o nichž rovněž nemá páru.

Obdobně EuroFule coby komisárek odpovědný za EU vztahy k Ukrajině se hrozně divil, když CarPutin reagoval na snahy o přičlenění Ukrajiny k EU zelenými mužíky na Krymu a nevšímavostí k řádění bolševníků na Donbasu. „My jsme nevěděli…“ kvílel pak v televizi. Kdyby si ovšem poslechl předcházejíci prohlášení CarPutina, tak by věděl, že CarPutin si na hlavu kálit nenechá a naopak si s Evropskou Můmií vytře. A taky že si vytřel.

Krajské volby

Vzhledem k charakteru pravomocí krajů, jak jsou dnes definovány, jsou krajské volby nadbytečné.

Zastupitelstvo kraje by mělo být sněmem starostů měst a obcí. Rozhodování by pak bylo charakterizováno nikoli politickými zájmy jako dnes, ale společnými zájmy skupin obcí případně kraje jako takového ve vztahu ke spravovanému majetku.

Hejtman by měl být volen tímto sněmem, stejně jako krajská rada.

Majetek a kvalita jeho správy

Nejlépe je majetek spravován v následujícím pořadí:

Kdo co za cotypicky jde o…
1Vlastník spravuje svůj vlastní majetek za svoje penízevlastník
2Vlastník spravuje svůj majetek za cizí penízenadace, charita, dobročinnost donátora
3Někdo spravuje cizí majetek za svoje penízenadace, dobročinnost správce
4Někdo spravuje cizí majetek za cizí penízestát, úřad, neziskovna, nadace, charita